Novinky

14.09.2013 16:00

T.G.Masaryk

V sobotu 14.septembra 2013 si pripomenieme 76. výročie úmrtia pána prezidenta Masaryka. Viac tu: https://spolok-kosice.webnode.sk/news/tomas-garrigue-masaryk-07-03-1850-14-09-1937/  

Celý článok

—————

14.09.2013 08:00

DNI EUROPSKEHO KULTURNEHO DEDICSTVA

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA https://www.zhmao.sk/dekd.htm     V Košiciach 14.09.2013 prehliadky sú zadarmo Detaily podujatí - stačí klik    Kaplnka sv. Michala Hlavná ulica 08:00 – 10:30 Kalvínsky kostol Hrnčiarska ulica 08:00 – 10:30 Kostol...

Celý článok

—————

02.09.2013 14:17

VŠETKO ZAPLATIA OBČANIA KOŠÍC - AJ ĎALŠÍ PODNIK €HMK

„Pôvodne mesto navrhlo prenajať objekty neziskovej organizácii Košice 2013, ale návrh neakceptoval riadiaci ani sprostredkovateľský orgán (ministerstvá pôdohospodárstva a kultúry) s odôvodnením, že je problematické preukázať absolútnu kontrolu mesta nad neziskovou organizáciou,“ argumentuje...

Celý článok

—————

08.07.2013 17:54

Kauza stena

KAUZA KOVÁČSKA 49 / VODNÁ Viac svetla do kauzy - stanovisko riaditeľky KPÚ 

Celý článok

—————

01.07.2013 20:14

Strelingstav - stanovisko

Strelingstav - stanovisko   Spolok na podporu skraslovania Kosic  1. júla 2013 15:40 Skrytá kópia (Bcc): Pred týždňom sme v liste primátorovi Richardovi Rašimu privítali...

Celý článok

—————

24.06.2013 15:00

Stanovisko ku prerušeniu mimoriadneho mestského zastupiteľstva ku kauze Strelingstav

Vážený pán MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor Magistrát mesta Košice Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice Vec: Prerušenie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Košiciach konaného 24.6.2013 - stanovisko Prerušenie mestského zastupiteľstva o schválení dohody o urovnaní dlhu mesta Košice voči...

Celý článok

—————

19.11.2012 14:01

Sprievodcovia po historických mestách od J.Soročina

Pán Soročin si založil vlastnú web stránku, kde postupne uverejňuje sprievodcov po historických mestách.  Začal netradične východom.  Tento pán historik, germanista a milovník Latinčiny, robí skvelé veci a robí veci skvele.  Jeho cieľom je dosiahnuť taký kvalitatívny štandard...

Celý článok

—————

05.11.2012 09:19

Najväčšia nelegálna osada v Košiciach - alebo nelegálna skládka odpadu ?

Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám - o odstránení nelegálnej skládky odpadu v lokalite Nižné Kapustníky Médiá...

Celý článok

—————

23.10.2012 14:04

SPOTS 3 - AKO MA ZMAZALI

Ciele projektu SPOTS 3 Podľa článku v Korzári nechcel programový manažér EHMK 2013 pustiť Košickú alternatívu O.Z. do výmenníka na Ulici obrody s tým, že Výmenník nie je určený na takúto (politickú) činnosť. Preto som reagoval a popísal ciele projektu SPOTS tak, ako som ich našiel v...

Celý článok

—————

23.10.2012 11:40

Ciele projektu SPOTS 2

  Opísal som programové ciele projektu SPOTS s udaním zdroja: https://kosice.korzar.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=2063955&page=1&id_reaction=19210942&action=show_reply_form#19210942   Príspevok admin odstránil - asi preto, že som citoval z dokumentov...

Celý článok

—————


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171