Novinky

02.09.2010 12:53

Malinovského kasárne na predaj bez súťaže vopred určenému záujemcovi

Tento návrh je v predloženom návrhu programu  XXXVII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 7. septembra 2010. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 6 ods. 2 písm. b)  a § 29 ods. 1 písm. b)  Štatútu mesta Košice, §...

Celý článok

—————

19.08.2010 10:56

Uznesenie z XVIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 6.septembra 2001 číslo 700. Spôsob prípravy a spracovania územného plánu mesta Košice.

  KU ÚZEMNÉMU PLÁNU VIAC TU: https://uzemnyplan-kosice.webnode.sk/ 

Celý článok

—————

18.08.2010 08:51

MESTSKÝ PARK - SÚŤAŽ

Ziadost UHA o podklady ku sutazi Mestsky park a Moyzesova.pdf (119,5 kB) Nie všetko sa podarilo dostat na stránku SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: SÚŤAŽNÉ PODMIENKY.pdf (335,5 kB) Prinos_timu_EHMK_do_sutaze_o_Mestsky_park.pdf (227,3 kB) RIEŠENÉ ÚZEMIE:  RIEŠENÉ ÚZEMIE.pdf (179,4 kB) ÚPN HSA -...

Celý článok

—————

15.08.2010 21:31

REALITY SHOW (SHOP) POKRAČUJE ("NIEKTO" ZMENIL TEXT NÁVRHU PO PREROKOVANÍ !!!)

Textová časť návrhu ZMENENÁ PO VEREJNOM PREROKOVANÍ (!)  všimnite si strany 19 až 21 - jedna strana je tam akosi "naviac" - bola vložená dodatočne https://www.kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=20654 Porovnanie návrhu predloženého na prerokovanie a dodatočne zverejneného na stránke mesta (po...

Celý článok

—————

12.08.2010 22:53

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE - ALEBO REALITY SHOW (SHOP)

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU HSA KOŠICE 2010: Také bolo zadanie spracovávateľovi návrhu:  Tab.9  Zoznam požiadaviek na ZaD HSA 8.6.2010.pdf (78,7 kB)  Tak vyzeral Komplexný návrh - grafika  docuStore_getById.pdf (519,4 kB)   Taká bola textová časť...

Celý článok

—————

09.08.2010 09:23

vyjadrenie ku parkovaciemu systému v roku 2009 (bolo by toho roku podobné?

 

Celý článok

—————

03.08.2010 03:36

PETÍCIA ZA VYPRACOVANIE NOVÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU HSA KOŠICE – PROTI NEKONCEPČNÝM ZMENÁM ÚZEMNÉHO PLÁNU HSA KOŠICE.

       PETÍCIA ZA VYPRACOVANIE NOVÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU HSA KOŠICE –  PROTI NEKONCEPČNÝM ZMENÁM ÚZEMNÉHO PLÁNU HSA KOŠICE. Peticia územný plán formular 2010.pdf (101,5 kB) Peticia územný plán formular 2010.doc (50 kB) Od...

Celý článok

—————

31.07.2010 16:00

POTULKA ZA HRADBY SLOBODNÉHO KRÁĽOVSKÉHO MESTA.

  POZÝVAME VÁS NA POTULKY ZA HRADBY SLOBODNÉHO KRÁĽOVSKÉHO MESTA 31. júla 2010 a 1. augusta 2010 Bude prezentovaný „Memoriálny park“ - areál evanjelického kostola, školy a cintorína na Žriedlovej ulici.  Ďalej si budete môcť pozrieť „Nové mestské centrum (zakliate územie nad Starou...

Celý článok

—————

19.06.2010 16:24

Petícia za zachovanie národnej kultúrnej pamiatky - archeologického náleziska pevnosť bastiónová v Košiciach

Pri výkopových prácach na Námestí osloboditeľov v Košiciach boli odkryté múry bastiónu citadely, vojenského opevnenia zo 17. storočia. Pamiatkový úrad SR vyhlásil toto archeologické nálezisko – pevnosť bastiónová – za  národnú kultúrnu pamiatku. Námestie v ochrannom pásme...

Celý článok

—————

19.06.2010 16:23

VEREJNÁ ZBIERKA na postavenie pamätníka obetiam holokaustu v Košiciach INICIATÍVA OBČANIA OBČANOM.

  Naše občianske združenia – Spolok na podporu skrášľovania Košíc a Košický občiansky klub – sa vo svojej činnosti zaoberajú okrem iného aj zachovávaním si pamiatky rôznych významných osobností z histórie mesta. Mesto Košice bolo a je známe ako mesto multikultúrne.   Je známe,...

Celý článok

—————


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171