19.06.2010 16:24

Petícia za zachovanie národnej kultúrnej pamiatky - archeologického náleziska pevnosť bastiónová v Košiciach

Pri výkopových prácach na Námestí osloboditeľov v Košiciach boli odkryté múry bastiónu citadely, vojenského opevnenia zo 17. storočia.

Pamiatkový úrad SR vyhlásil toto archeologické nálezisko – pevnosť bastiónová – za  národnú kultúrnu pamiatku.

Námestie v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie poskytuje bezpečný voľný priestor na dôstojnú prezentáciu

tohto unikátneho nálezu v celom rozsahu.

Je obava, že prebiehajúca výstavba môže nález ohroziť..

https://www.youtube.com/watch?v=MpPPEvyDV40&feature=related

Svojím podpisom pod petíciu žiadam Mesto Košice, aby zaistilo ochranu nálezu počas výstavby

a

aby nález bol zachovaný a prezentovaný v celom odkrytom rozsahu, na pôvodnom mieste a bol verejne prístupný.

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171