Informácie o nás

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

založili aktívni občania Košíc pracujúci na prvom 

Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice

Spolok na podporu skrášľovania Košíc Mlynská 6, PO Box L37, 040 01 Košice,

Reg. č.: VVS/1-900/90-24380 IČO: 35563001, 

 

 

SPOLOK NA PODORU SKRÁŠĽOVANIA KOŠÍC (skupina na facebooku

SPOLOK NA PODPORU SKRÁŠLOANIA KOŠÍC (www.spolok-kosice.webnode.sk/

AU-KOŠICE na facebooku

AU-KOŠICE (www.au-kosice.webnode.sk/

CYKLISTA VŠEDNÉHO DŇA (skupina na facebooku)

BICYKEL-KOŠICE (www.bicykel-kosice.webnode.sk/

Košice - kuriozity a absurdity  https://www.facebook.com/groups/Kosice.kuriozity/

Košice - školské fotografie a tablá https://www.facebook.com/groups/Kosicke.tabla/

Košice staré a nové*porovnanie starých a nových Košíc z toho istého miesta https://www.facebook.com/groups/Kosice.stare.a.nove/

Košické podniky* firemné pohľadnice, písomnosti, letáky, plagáty, obrázky  https://www.facebook.com/groups/Kosicke.podniky/

Košický rodinný album https://www.facebook.com/groups/KosickyRodinnyAlbum/

Kaschau Kassa Košice * fotografie starých košíc * staré fotografie Košíc  https://www.facebook.com/groups/Kaschau.Kassa.Kosice.fotografie/

Košice v dokumentoch* úradné oznámenia, rozhodnutia, potvrdenia, výzvy  https://www.facebook.com/groups/Kosice.v.dokumentoch/

Zachráňme mestský park v Košiciach! Zachráňme parky v meste Košice https://www.facebook.com/pages/Zachr%C3%A1%C5%88me-mestsk%C3%BD-park-v-Ko%C5%A1iciach-Zachr%C3%A1%C5%88me-parky-v-meste-Ko%C5%A1ice/216491448371413

Stromy-Košice https://stromy-kosice.webnode.sk/

 

 

Pamätník obetiam holokaustu v Košiciach - Občianska iniciatíva "Občania občanom".  https://holokaust-kosice.webnode.sk/

https://www.facebook.com/pages/Pamätník-obetiam-holokaustu-v-Košiciach-iniciatíva-Občania-občanom/135656826551917

 

 

"OBČANIA OBČANOM“

 verejná zbierka na výstavbu pamätníka obetiam holokaustu v Košiciach

 pamätník bude stáť na Puškinovej ulici pred budovou synagógy

 (zbierku povolilo MV SR dňa 12.augusta 2009 (Č.: SVS – 233004/14409) a následne 15.decembra 2010 č.:SVS-OVVS3-2010/029243)

účet zriadený pre účely zbierky 2589646953/0200 VUB Banka

( príspevky prevodom z účtu, prípadne poštovou poukážkou, prípadne vkladom na účet)

Darcom ďakujeme.

 

Informácie: +421 905 384171 alebo spolok.kosice@gmail.com, prípadne priamo https://spolok-kosice.webnode.sk/napiste-nam/

 


História:

Spolok na podporu skrášľovania Košíc založili občania Košíc pracujúci na prvom programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice.

Prípravný výbor (zakladatelia) Spolku

Štefan Bačo

Ján Dianiška

Karol Linhart

Ladislav Matoušek

Ladislav Rovinský - predseda prípravného výboru

Ladislav Vlček

Prípravný výbor schválil stanovy Spolku 24.06.2004

Ministerstvo vnútra SR registrovalo Spolok na podporu skrášľovania Košíc 23.08.2004


Naši partneri:

So Spolkom na podporu skrášľovania Košíc v roku 2009 spolupracovali najmä:

Nadácia Ekopolis www.ekopolis.sk/index.html,  

Cyklistická únia mesta Košice,

Turistický oddiel mládeže KRTKO, pri ŠŠK KAC Jednota Košice, www.krtkovander.sk,

informacne centrum MiC KOSICE  www.mickosice.sk,

Mesto Košice www.kosice.sk,

Priatelia Zeme – SPZ – Košice www.priateliazeme.sk/spz/,

SOSNA, o.z. Košice www.sosna.sk,

LINART www.linart.sk,

Združenie na podporu ekologickej dopravy v Košiciach www.trolejbus.sk,

MVO Ľudia a voda Košice - NGO People and Water www.ludiaavoda.sk,

Košický občiansky klub


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171