03.08.2010 03:36

PETÍCIA ZA VYPRACOVANIE NOVÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU HSA KOŠICE – PROTI NEKONCEPČNÝM ZMENÁM ÚZEMNÉHO PLÁNU HSA KOŠICE.

 


 

 

 PETÍCIA ZA VYPRACOVANIE NOVÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU HSA KOŠICE

–  PROTI NEKONCEPČNÝM ZMENÁM ÚZEMNÉHO PLÁNU HSA KOŠICE.

Peticia územný plán formular 2010.pdf (101,5 kB)

Peticia územný plán formular 2010.doc (50 kB)

  • Od roku 1983 podnes platí rovnaký územný plán, nerešpektujúci zásadné spoločenské zmeny.
  •  Zmenili sa právne normy, terciálna sféra narástla niekoľkonásobne, podstatne narástla dopravná zaťaženosť, viac ľudí chce bývať individuálne.
  • Územný plán na zmeny vôbec nereagoval, a keď, iba čiastkovo. Nie je zodpovedaná otázka: kde sa má rozvíjať centrum mesta.
  • Opakovane sa nekoncepčne zasahuje do územného plánu HSA čiastkovými zmenami.
  1. Svojím podpisom pod petíciu žiadam Mesto Košice, aby komplexne riešilo nový územný plán mesta. 
  2.  Svojím podpisom pod petíciu žiadam Mesto Košice, aby nekoncepčnými čiastkovými zmenami územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice nepodliehalo tlaku investorov.
  3. Svojím podpisom pod petíciu žiadam Mesto Košice, aby sa nepripustila zmena územného plánu vedúca ku zastavaniu parku na Žriedlovej.
  4. Svojím podpisom pod petíciu žiadam Mesto Košice, aby realizovalo myšlienku Nového mestského centra v lokalite nad starou sladovňou.

 

 Vyplnené petičné hárky (stačí aj pár podpisov na hárku) prosíme doručiť na ktorúkoľvek z uvedených adries členov petičného výboru prípadne do Mestského informačného centra (MIC) v OC Dargov alebo v OC Cassovia.

Za podporu ďakujeme)

 

(+421 905 384171, spolok.kosice@gmail.com )

 

 

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171