19.06.2010 16:23

VEREJNÁ ZBIERKA na postavenie pamätníka obetiam holokaustu v Košiciach INICIATÍVA OBČANIA OBČANOM.

 

Naše občianske združenia – Spolok na podporu skrášľovania Košíc a Košický občiansky klub – sa vo svojej činnosti zaoberajú okrem iného aj zachovávaním si pamiatky rôznych významných osobností z histórie mesta. Mesto Košice bolo a je známe ako mesto multikultúrne.  

Je známe, že v meste Košice v predminulom i minulom storočí jednu z významných komunít tvorila židovská komunita. Zoznam významných osobností židovského pôvodu z Košíc obsahuje stovky mien, ktoré sa nezmazateľne svojim životom a prácou zapísali do histórie mesta. Napríklad vo výtvarnom umení vynikol maliar Leopold Horovitz, Imrich Roth, Ľudovít Feld, muzeológ Jozef Polák, grafik Eugen Krón, športovci Viliam Gorog, Mikuláš Korach- šprintér a futbalista, lekári Matej Róth, Jakub Moskovitz, Ľudovít Šimko, František Pór, zakladateľ MMM Viliam Bukovský a ďalší..

Túto pokojnú židovskú komunitu v štyridsiatych  rokoch minulého storočia postihla najväčšia tragédia novodobých dejín – holokaust. V období máj – jún 1944 bolo v košickej tehelni a v synagóge sústredených okolo 14.000 židov z Košíc a blízkeho okolia. Odtiaľ boli deportovaní v 4 transportoch smrti do koncentračných táborov, kde väčšina z nich za strašných podmienok zahynula. Po oslobodení sa z nich vrátilo len niekoľko sto osôb.

Od tej hrôzyplnej udalosti uplynulo už 65 rokov a doteraz v meste Košice nestojí dôstojný pamätník, ktorý by pripomínal ich osud. Toto výročie je pre nás impulzom pre začatie aktivít smerujúcich ku postaveniu pamätníka obetí. Po väčšine týchto spoluobčanov neostalo vôbec nič, väčšina obyvateľov mesta nepozná dokonca ani ich mená.

Na znak úcty k ich životu a dielu a na znak protestu proti ich usmrteniu navrhujeme postaviť tento pamätník.

 

 

Myšlienku výstavby pamätníka podporujú mnohé významné košické osobnosti.

Predstavitelia cirkví:

Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup - metropolita

Najdôstojnejší Vladyka  Milan Chautur, Gréckokatolícky eparcha Košice,

Dôstojný pán PaeDr.ThLic. Dušan Havrila, pastor, Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Košiciach,

Dôstojný pán Mgr. Jaroslav Seleš, farár, Farský úrad reformovaného zboru v Košiciach,

Dôstojný pán  Oremus Zoltán, senior, Maďarský reformovaný cirkevný zbor,

Prof. ThDr.Ing. Anton Konečný, PhD , dekan Teologickej fakulty v Košiciach,

Ing. Pavol  Halža, kazateľ  Cirkvi Bratskej v Košiciach

Predstavitelia vedeckého,politického a kultúrneho života v Košiciach:

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ,

Prof. RNDr. Lev Bukovský,  DrSc., Ústav matematických vied, Katedra matematiky a aplikovanej geometrie 

Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. Rektor TU

Dr. Hc. Ing. Rudolf Schuster, bývalý prezident,

Ing. František Knapík, primátor mesta  Košice,

Mgr.Lubomír Grega, starosta mestskej časti Košice – Staré Mesto

MUDr. Dagmar Takácsová, predsedkyňa Českého spolku v Košiciach

Ľuba Blaškovičová, členka Štátneho divadla v Košiciach

 

Pamätník navrhujeme na dôstojnom mieste v centre mesta Košice.

Túto našu iniciatívu sme nazvali

„ Občania občanom“.

 

Účel zbierky:

Získanie finančných prostriedkov na vyhotovenie pamätníka obetiam holokaustu v Košiciach

 

Spôsob vykonania  zbierky:

Verejná zbierka vykonávaná sústreďovaním finančných príspevkov, poukazovaných darcami – fyzickými a právnickými osobami – ako dobrovoľnými finančnými príspevkami na osobitný účet verejnej zbierky.

Účet, na ktorý sú finančné prostriedky ukladané, je zriadený výhradne pre verejnú zbierku:

2589646953/0200 vo VÚB Banke. 

Zodpovedné osoby:

Predseda – Ladislav Rovinský, Košice,

Kornélia Csalová, Košice,

Mirjam Gálová, Košice, 

 

zbierka OBČANIA OBČANOM poštový poukaz.jpg (2,1 MB)

Poukaz Vám na požiadanie zašleme, prípadne môžete údaje vpísať do štandardného poštového peňažného poukazu.

Za podporu zbierky ďakujeme.

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171