15.08.2010 21:31

REALITY SHOW (SHOP) POKRAČUJE ("NIEKTO" ZMENIL TEXT NÁVRHU PO PREROKOVANÍ !!!)

Textová časť návrhu

ZMENENÁ PO VEREJNOM PREROKOVANÍ (!) 

všimnite si strany 19 až 21 - jedna strana je tam akosi "naviac" - bola vložená dodatočne

https://www.kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=20654

Porovnanie návrhu predloženého na prerokovanie

a dodatočne zverejneného na stránke mesta (po verejnom prerokovaní)  

Zmeneny text 14.6 HUSARSKAa .pdf (226,5 kB)

Všimnite si - v pôvodnom návrhu (a v zadaní) je len zeleň ...

Ide o zeleň ? zelen.pdf (70 kB)

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171