23.10.2012 14:04

SPOTS 3 - AKO MA ZMAZALI

Ciele projektu SPOTS 3

Podľa článku v Korzári nechcel programový manažér EHMK 2013 pustiť Košickú alternatívu O.Z. do výmenníka na Ulici obrody s tým, že Výmenník nie je určený na takúto (politickú) činnosť. Preto som reagoval a popísal ciele projektu SPOTS tak, ako som ich našiel v dokumentoch EHMK Košice 2013 na nete:

Ciele projektu SPOTS

Pôvodná myšlienka projektu SPOTs vychádzala z toho, že na sídliskách existujú budovy výmenníkových staníc tepla, z ktorých mnohé už neplnia svoju funkciu. Pritom na jednotlivých sídliskách je nedostatok vhodných miest pre stretávanie sa obyvateľov a vykonávanie rôznych voľnočasových aktivít. 
Odtiaľ už nebolo ďaleko k myšlienke výmenníkov ako kultúrnych bodov, ktoré by reagovali na špecifické požiadavky obyvateľov v ich okolí. https://www.spots.sk/wp-content... 
Projekt SPOTS je súčasťou projektu Košice INTERFACE 2013, s ktorým Košice získali titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ciele projektu SPOTS sú: decentralizácia kultúry zo stredu mesta do okrajových a obytných častí, budovanie kapacít pre komunitný rozvoj, rekonštrukcia objektov výmenníkových staníc, podpora inovatívnych kreatívnych projektov, ktoré sú zamerané na komunitné a sociálne umenie, tvorba podmienok pre lepšie neformálne vzdelávanie a občiansku participáciu. Autor: Košice 2013 | Publikované: 26.10.2009 14:52:00 https://www.kosice2013.sk/sk/cl... 
V roku 2013 sú pre jednotlivé SPOTY plánované tri základné programy: Program komunitný rozvoj, Program sídliská a Program dialógy. Program komunitný rozvoj vytvára podmienky pre sebarealizáciu a zapájanie sa obyvateľov do spolupráce s lokálnymi občianskymi združeniami, samosprávou a umelcami. Podporuje aktivity, ktoré znižujú mieru anonymity na sídliskách, prispievajú k zvýšeniu občianskej participácie a budovaniu komunitnej solidarity. Program sídliská prepája nové žánre, subkultúry špecifické pre sídliská a dostáva sídliskové umenie z okraja do centra. Nosnými myšlienkami Programu dialógy je práca so seniormi, mládežou a znevýhodnenými skupinami obyvateľstva a podpora nových prístupov ku komunitnej a sociálnej práci. (str. 25) https://www.kosice2013.sk/media...
mínus Reagovať | 150 L. Rovinsky | Poslať správu | 
 

Opísal som programové ciele projektu SPOTS s udaním zdroja. Príspevok admin odstránil - asi preto, že som citoval z dokumentov (?). Neviem, ako ináč ako citáciou s uvedením zdroja preukázať pravdivosť a oprávnenosť tvrdení. Ale čo už stalo sa

 https://kosice.korzar.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=2063955&page=1&id_reaction=19210942&action=show_reply_form#19210942

Reagoval som:Ciele projektu SPOTS 2

Na špecifické požiadavky obyvateľov v ich okolí majú reagovať Výmenníky ako kultúrne body okraja. 
SPOTS majú vytvárať aj podmienky pre lepšie neformálne vzdelávanie a občiansku participáciu. 
Podmienky pre sebarealizáciu a zapájanie sa obyvateľov do spolupráce s lokálnymi občianskymi združeniami má podporovať program komunitný rozvoj. 
Všetko to sa dá nájsť v programových dokumentoch EHMK 2013. 
https://spolok-kosice.webnode.s...
mínus Reagovať | 150 L. Rovinsky | Poslať správu | 
 
 
 

 

VÝSLEDOK - ADMIN PRÍSPEVOK ZMAZAL :-)


https://kosice.korzar.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=2063955&page=1&id_reaction=19212223&action=show_reply_form#19212223

 

Takže, zdá sa, máme proti sebe nielen Karlu Mánarovú, Ladislava Knuta, Františka Kolopota, či verejniaka ... 

 

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171