23.10.2012 11:40

Ciele projektu SPOTS 2

 

Opísal som programové ciele projektu SPOTS s udaním zdroja: https://kosice.korzar.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=2063955&page=1&id_reaction=19210942&action=show_reply_form#19210942

 

Príspevok admin odstránil - asi preto, že som citoval z dokumentov (?).
Neviem, ako ináč ako citáciou s uvedením zdroja preukázať pravdivosť a oprávnenosť tvrdení.
Ale čo už stalo sa

Tu je príspevok:

 

Ciele projektu SPOTS

 

"Pôvodná myšlienka projektu SPOTs vychádzala z toho, že na sídliskách existujú budovy výmenníkových staníc tepla, z ktorých mnohé už neplnia svoju funkciu. Pritom na jednotlivých sídliskách je nedostatok vhodných miest pre stretávanie sa obyvateľov a vykonávanie rôznych voľnočasových aktivít.... ...Odtiaľ už nebolo ďaleko k myšlienke výmenníkov ako kultúrnych bodov, ktoré by reagovali na špecifické požiadavky obyvateľov v ich okolí." https://www.spots.sk/wp-content/uploads/downloads/2011/12/PULZ_01_2011_WEB.pdf

"Projekt SPOTS je súčasťou projektu Košice INTERFACE 2013, s ktorým Košice získali titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ciele projektu SPOTS sú: decentralizácia kultúry zo stredu mesta do okrajových a obytných častí, budovanie kapacít pre komunitný rozvoj, rekonštrukcia objektov výmenníkových staníc, podpora inovatívnych kreatívnych projektov, ktoré sú zamerané na komunitné a sociálne umenie, tvorba podmienok pre lepšie neformálne vzdelávanie a občiansku participáciu." Autor: Košice 2013 | Publikované: 26.10.2009 14:52:00 https://www.kosice2013.sk/sk/clanok/sidliskova-parada-pokracuje

"V roku 2013 sú  pre jednotlivé  SPOTY plánované  tri základné  programy: Program komunitný  rozvoj, Program sídliská  a Program dialógy. Program komunitný  rozvoj vytvára podmienky pre sebarealizáciu a zapájanie sa obyvateľov do spolupráce s lokálnymi občianskymi združeniami, samosprávou a umelcami. Podporuje aktivity, ktoré znižujú mieru anonymity na sídliskách,  prispievajú  k zvýšeniu občianskej participácie a budovaniu komunitnej solidarity. Program sídliská  prepája nové žánre, subkultúry špecifické  pre sídliská a dostáva sídliskové umenie z okraja do centra. Nosnými myšlienkami Programu dialógy je práca so seniormi, mládežou a znevýhodnenými skupinami obyvateľstva a podpora nových prístupov ku komunitnej a sociálnej práci. (str. 25)" https://www.kosice2013.sk/media/download/vyrocna_sprava_2011.pdf

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171