05.11.2012 09:19

Najväčšia nelegálna osada v Košiciach - alebo nelegálna skládka odpadu ?

Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice

Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám - o odstránení nelegálnej
skládky odpadu v lokalite Nižné Kapustníky


Médiá informovali o tom, že "za košickou teplárňou v lokalite Nižné
Kapustníky najväčšiu z nelegálnych osád na území mesta. ... Mesto
mohlo začať s búraním najmä na základe podnetu z košickej teplárne."
(Korzár utorok 30. 10. 2012
https://kosice.korzar.sme.sk/c/6587108/kosice-zlikvidovali-nelegalnu-osadu-pri-teplarni.html#ixzz2AxwVGyl7).

Žiadam o sprístupnenie dokumentov:

1. Požiadavka TEKO a.s. na likvidáciu obydlí ("podnet TEKO")
2. Rozhodnutie, príkaz primátora, pokyn ma základe ktorého sa pristúpilo ku likvidačným prácam.


Forma vybavenia: skenovaný dokument

Spôsob vybavenia:  zaslanie elektronickou poštou

Dátum a hodina podania žiadosti: 01. 11. 2012, 11:50 hod.


Ďakujem za vybavenie.

Žiadam Vás o elektronické potvrdenie prevzatia žiadosti obratom.

Žiadateľ:
JUDr. Mgr. Ladislav ROVINSKÝ
Pokroku 7
040 11  Košice
mobil: 0905384171
e-mail: rovinsky.ladislav@gmail.com

........................................................................................................................................................................................................................................

Vážený pán Rovinský,

potvrdzujem prevzatie Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 1.11.2012

 

S pozdravom

 

Linda Šnajdárová

Magistrát mesta Košice

Referát styku s verejnosťou a médiami

cid:image001.jpg@01CC1EC2.7B4EC3F0

adresa: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

 

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171