02.09.2013 14:17

VŠETKO ZAPLATIA OBČANIA KOŠÍC - AJ ĎALŠÍ PODNIK €HMK

„Pôvodne mesto navrhlo prenajať objekty neziskovej organizácii Košice 2013, ale návrh neakceptoval riadiaci ani sprostredkovateľský orgán (ministerstvá pôdohospodárstva a kultúry) s odôvodnením, že je problematické preukázať absolútnu kontrolu mesta nad neziskovou organizáciou,“ argumentuje magistrát (v článku v denníku Korzár 2.9.2013) TU

Nie "mesto", ale zodpovední predstavitelia tohoto mesta navrhovali takú schému finančných tokov.

Je zaujímavé, že doteraz tieto schémy ministerským úradníkom spoluzodpovedným za EHMK nevadili.

To, že celý proces riadila nezisková organizácia Košice 2013, u ktorej je problematické preukázať absolútnu kontrolu mesta nad ňou, to doteraz nevadilo riadiacemu ani sprostredkovateľskému orgánu (ministerstvá pôdohospodárstva a kultúry)...

A zrazu náhla zmena. Prečo ten obrat?

Ak to nie je možné "od teraz" ako je možné, že "sa to" dalo dodnes?

Doteraz peniaze prichádzali, a už sú správne umiestnené - teraz už budú len odchádzať.

Tomu treba prispôsobiť aj schému finančných tokov.

Je jasné, že na to nemôže slúžiť obchodná spoločnosť (Napríklad pretransformovaný Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ). Obchodné spoločnosti nemôžu pracovať so stratou a finta výkonov vo verejnom záujme sa u činnosti napr. Kunsthalle asi nedá použiť. Takže, mesto zakladá príspevkovú organizáciu preto, lebo už pri jej vzniku ráta so stratou.

Počas prípravy a realizácie investičných projektov sme stále kládli otázku: Z čoho budú financované nehnuteľnosti, ktoré boli vybudované v rámci investičných projektov Košice EHMK 2013. (Vždy sme upozorňovali na to, že mesto sa nebude vedieť z vlastných prostriedkov o ne postarať - že mesto bude na ich fungovanie masívne doplácať.

Otázka, z čoho bude financovať mesto fungovanie projektu má zrazu "nečakanú" odpoveď - z daní občanov.

Všetko zaplatia občania Košíc - zvýšením daní a absenciou služieb, na ktoré boli zvyknutí. 

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171