Laco ROVINSKÝ

Laco ROVINSKÝ

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

predseda Spolku na podporu skrášľovania Košíc 

mobil: +421 905 38 41 71

e-mail: spolok.kosice@gmail.com


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171