23.03.2011 15:00

Premiéra dokumentárneho filmu TODA / ĎAKUJEM


 

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

dovoľuje si upriamiť Vašu pozornosť na premiéru dokumentárneho filmu

o Jurajovi Szántoovi a o obyvateľoch obce Papradno

 

T O D A    /    Ď A K U J E M

 

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171