09.10.2010 15:00

POTULKY ZA HRADBY SLOBODNÉHO KRÁĽOVSKÉHO MESTA: MALÉ A VEĽKÉ DELOSTRELECKÉ KASÁRNE (Malinovského kasárne)

 Pozývame Vás na

 Potulky za hradby slobodného kráľovského mesta:

Malé a veľké delostrelecké kasárne (Malinovského kasárne) Košice, Moyzesova ulica,

9.októbra 2010

 

Prehliadka areálu a vybraných budov začína o 15:00

Stretnutie pred vchodom do areálu na Moyzesovej ulici

 

Trochu histórie:

Podľa mapy mesta z roku 1869 bola plocha, na ktorej sa v súčasnosti nachádzajú budovy delostreleckých kasární označená ako „felsó kül sétány“ – horná vonkajšia promenáda.

 

V rokoch 1883-1886 na tomto úseku glacis a zároveň na mieste prvého klziska mesta bolo postavených dvoje delostreleckých kasární.  V južnom úseku plochy parcely sa nachádzal hipodróm. Jazdiareň v severnom cípe, staviteľa Petra Jakaba (dnešná športová hala) bola postavená v roku 1903.

Dostavby do roku 1912, ale aj v medzivojnovom období boli realizované v  pôvodnej typovej koncepcii a uchovali charakter vojenského súboru.

Do druhej polovice 20.storočia datujeme zanedbateľné úpravy a nekoncepčné prístavby. V tom čase boli odstránené pôvodné výplne otvorov, dlážky a dlažby, použité nepriedušné nátery murív, atď. 

 

V súčasnosti hrozí areálu asanácia


Tešíme sa na Vašu účasť

Organizuje Spolok na podporu skrášľovania Košíc v spolupráci s MIC Košice

(ako je za hradbami zvykom - bez vstupného)

 


Informácie spolok.kosice@gmail.com

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský +421 905 384171

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171