23.09.2011 17:41

Auto*Mat učí školákov, ako žiť v mestách strednej Európy

 

 

Auto*Mat – Bořivojova 108, 130 00 Praha 3, internet: https://auto-mat.cz

Anna Kotková, tel. 773  969 637, e-mail: anna.kotkova@auto-mat.cz

Jana Pírková, tel. 605 357 856, e-mail: jana.pirkova@auto-mat.cz

 

Spoločná tlačová správa Vroclavskej cyklistickej iniciatívy, Spolku na podporu skrášľovania Košíc a iniciatívy Auto*Mat zo dňa 1.septembra 2011

 

Auto*Mat učí školákov, ako žiť

v mestách strednej Európy

 

PRAHA/WROCLAW/KOŠICE – Počet dopravných nehôd detí v krajinách Višegrádu je stále o poznanie vyššia než v západnej Európe. Podľa iniciatívy Auto*Mat nie sú tradičné formy dopravnej výchovy zrejme dosť účinné. Auto*Mat preto vyvinul unikátnu metódu zážitkového vzdelávania, ktorá sa teraz šíri z Českej republiky na Slovensko a do Poľska. Tisíce detí sa učí, ako žiť v mestách sužovaných prebujneným automobilizmom, a získavajú iné dopravné návyky, než majú ich rodičia.

 

„Tradičné formy dopravnej výchovy nie sú účinné a dlhodobo zlyhávajú. Deti sú v nich vlastne postavené do roly obetí a učia sa prežiť v uliciach zahltených autami. To nerieši príčiny problému, ktorými sú prebujnený automobilizmus, nevľúdne mestské prostredie a zlé dopravné návyky,“ vysvetľuje koordinátorka vzdelávacieho programu z iniciatívy Auto*Mat Jana Pírková.

 

Vzdelávací program Auto*Matu je založený na zážitkových aktivitách určených deťom vo veku od štyroch do pätnástich rokov. V Českej republike sa zavádza do praxe od roku 2009 a za tu dobu ním prešlo 2 500 žiakov zo 65 škôl.

 

„Učíme deti, že jazda autom nie je jedinou možnosťou pohybu. Kratšie cesty po meste  efektívnejšie zvládnu peši alebo na bicykli. Ľudia by si mali všímať svojho okolia a iniciovať úpravy nebezpečných úsekov ulíc alebo nevľúdnych verejných priestorov,“ popisuje smer vzdelávania Jana Pírková.

 

Základná škola Miroslava Tyrša v Děčíne je jednou z tých, ktoré sa výchove detí k udržateľnej mobilite venujú systematicky už dva roky. Jej žiaci napríklad počítajú, koľko prejde okolo školy áut, hľadajú najvhodnejšiu cestu do školy, podľa máp porovnávajú súčasnú hustotu premávky s minulosťou, učí sa popísať bicykel v angličtine, navrhujú dopravné značky či zisťujú, ako doprava ovplyvňuje každodenný život. Vyvrcholením vzdelávacieho programu je každý rok školská  cyklojazda, ktorej sa na konci minulého školského roku zúčastnilo 130 žiakov a sami si k nej  navrhli plagáty. Pri rekonštrukcii dvora inštalovala škola stojany, vďaka ktorým môžu deti na vyučovanie dochádzať na bicykli.

 

„Tému ekológie dopravy je potrebné systematicky podporovať už od základnej školy a okrem podpory ekológie je účasť v projekte je aj spestrením a obohatením nášho vyučovania,“ hodnotí vzdelávací program riaditeľ základnej školy Jiří Brouček.

 

V tomto roku sa začala úspešná vzdelávacia metodika šíriť do susedných krajín. „Poľsko ani Slovensko sa vyučovaniu k udržateľnej mobilite vôbec nevenujú. Preložili sme preto naše materiály pre učiteľov a začali spolupracovať s miestnymi školami,“ vysvetľuje Jana Pírková z Auto*Matu.

 

V poľskom Wroclawe sa do pilotného vzdelávania zapojili štyri školy s celkom dvoma stovkami  školákov. „V nasledujúcich rokoch by sme radi školám ponúkli širšiu škálu aktivít a získali finančné prostriedky od mestských samospráv pre zvýšenie motivácie škôl. Chceme dosiahnuť to, aby od detí vychádzali podnety ku upokojovaniu dopravy,“ hovorí Radek Lesisz z Wroclawskej cyklistickej iniciatívy.

 

V slovenských Košiciach sa do projektu zapojili dve školy so stovkou žiakov, ďalšie dve stredné školy sa k zážitkovému vzdelávaniu pripravujú. „Chceme školám čo najviac uľahčiť začlenenie  vzdelávania o udržateľnej doprave do vyučovania. V priebehu jesene preto usporiadame prezentáciu programu pre riaditeľov škôl“ uvádza Laco Korán zo Spolku na podporu skrášľovania Košíc.

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171