09.04.2012 17:09

Nová publikácia o zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Združenie VIA IURIS vydalo novú publikáciu o zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o práve na informácie.

V tejto publikácii sú vzory žiadosti o informácie, odvolania a návrhu na prejednanie priestupku, vysvetlene ako podať žiadost o informácie, ako sa odvolať atď. (je to v 3. časti publikácie).

 

Publikáciu je možné v elektronickej forme voľne stiahnuť na internetovej stránke VIA IURIS

https://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/publikacie/zpibrozura.pdf

 

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171