20.05.2011 09:45

Prečo žiadateľ o výrub 163 stromov v Mestskom parku v Košiciach predložil novú mapu požadovaných výrubov až ráno - v deň ústneho pojednávania spojeného s ohliadkou stromov ? Prečo z nej zmizla požiadavka na výrub dvoch stromov ?

Detail pôvodnej mapy, priloženej ku žiadosti o výrub 

 

 Na verejné prerokovanie však predložili "novú mapu"

 

Záhadne z nej zmizla požiadavka na výrub dvoch stromov pri "bytovom dome" - "polyfunčnom športovorelaxačnom centre"

 

Dôvod náhlej zmeny zatiaľ žiadateľ nevysvetlil (bol o to ústne aj písomne požiadaný)

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171