14.09.2011 21:07

V priebehu Európskeho týždňa mobility primátor Richard Raši predkladá Mestskému zastupiteľstvu návrh na zrušenie jednorazového papierového cestovného lístka MHD na vzdialenosť štyroch zastávok s účinnosťou od 1. 10. 2011.

Európsky týždeň mobility je každoročne vyhlásený Európskou komisiou. Európsky týždeň mobility je kampaň zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o využívaní verejnej dopravy, bicykla a pešej chôdze pre potreby mobility a na povzbudenie miest a samospráv Európy podporovať tieto spôsoby dopravy a investovať do novej nevyhnutnej podpornej infraštruktúry.

V čase od 16. do 22. septembra sa každoročne koná „Týždeň mobility“ – príležitosť pre samosprávy Európy zúčastniť sa najväčšieho a najrozšírenejšieho podujatia udržateľnej mobility.

Európsky Týždeň mobility a Európsky deň bez áut sleduje cieľ «V meste bez môjho auta!»

Mestá, ktoré sa chcú zúčastniť podpisujú chartu, v ktorej prehlasujú, že sa pripájajú k organizácii podujatia Európsky týždeň mobility, ktorý začína piatkom 16. septembra a končí štvrtkom 22. septembra 2011:

1. Organizáciou týždňa aktivít berúc do úvahy ústrednú tému podujatia pre rok 2011:  «Alternatívna Mobilita »

2. Implementáciou jedného alebo viacerých nových stálych opatrení, ktoré prispejú k modálnej zmene od využívania súkromného auta k environmentálne zdravším spôsobom dopravy.....

V Košiciach sa toho samospráva ujala po svojom.

Najprv podľa bodu 1 festival podujatí a potom ?

Prekvapenie ku bodu 2.: V priebehu Európskeho týždňa mobility primátor 19.09.2011Richard Raši predkladá Mestskému zastupiteľstvu návrh na zrušenie jednorazového papierového cestovného lístka MHD na vzdialenosť štyroch zastávok s účinnosťou od 1. 10. 2011.

***

Je to implementácia nového stáleho opatrenia, ktoré prispeje k modálnej zmene od využívania súkromného auta k environmentálne zdravším spôsobom dopravy ?? 

Opatrenie nepodporuje využívanie verejnej dopravy, naopak môže viesť k využívaniu environmentálne menej zdravých spôsobov dopravy.

 

Škoda.

 

Prečítajte si aj: https://spolok-kosice.webnode.sk/news/elektronickou-penazenkou-4-zastavky-po-01-10-2011-nezaplatite-/

 

 

Pozrite aj:
Kalendár akcií cyklistov: https://bicykel-kosice.webnode.sk/kalendar-akcii/

Spolok na facebooku:  https://www.facebook.com/group.php?gid=109680252395014

Cyklisti na facebooiku: https://www.facebook.com/group.php?gid=106071422766437

Ochrana parkov na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Zachr%C3%A1%C5%88me-mestsk%C3%BD-park-v-Ko%C5%A1iciach-Zachr%C3%A1%C5%88me-parky-v-meste-Ko%C5%A1ice/216491448371413

Ochrana parkov na webe: https://stromy-kosice.webnode.sk/

 

 

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171