01.09.2011 10:17

Radnica sa chce rozprávať, my chceme aby riešila dopravu cyklistická doprava Južná trieda - Hlavná ulica

 

Pred pár minútami sme dostali mail:

 

Cyklotrasy v meste - žiadosť o stretnutie

od: Ivan Šulek sulek@kosice.sk
adresátom: karol.labas@stonline.sk, spolok.kosice@gmail.com,
dátum 31. augusta 2011 14:46
predmet Cyklotrasy v meste - žiadosť o stretnutie
 

Dobrý deň,

 

dovoľujem si Vás vážení páni osloviť z titulu problematiky cyklotrás a cyklochodníkov v meste Košice a jeho okolí. Pracujem ako referent športu – Mesto Košice. V tlači, ale aj na internete, často čítam  z Vašej strany kritické slová o riešení cyklodopravy v meste.  Mne osobne nie je ľahostajná cyklistická sieť v meste a to hlavne z dôvodu, že som mal možnosť oboznámiť sa vo svete so štruktúrou cyklistických sietí vo vyspelých mestách a mestečkách. Zúčastnil som sa aj Európskeho projektu Bicy v júli tohto roku v meste Graz, kde som mal možnosť detailne sa zoznámiť s presadzovaním cyklistiky ako alternatívnej dopravy v meste. Na základe tejto pracovnej cesty som vypracoval aj materiál pre vedenie mesta. Týmto materiálom sa vedenie aj zaoberalo a začíname podnikať prvé kroky k náprave dnešnej situácie.

Rád by som Vás pán JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský a Ing. Karol Labaš pozval na pracovné stretnutie, kde by sme si vytýčili jednotlivé kroky vedúce k zlepšeniu cyklodopravy v meste. Som športovec, tréner a šport je moja životná filozofia. Prešiel som so športom celú Európu, veľa miest v Austrálii, na Novom Zeelande, Canade, v južnej Amerike ale aj v Číne. Viem ako vyzerajú cyklochodníky v týchto štátoch.

Aby sa to zmenilo aj u nás, nemôžeme hľadať nepriateľov, ale musíme mať vytýčené postupné kroky k náprave a pre ich dosiahnutie hľadať spojencov.  Prebehol som si,  ale aj na bicykli prešiel všetky trasy súčasné  a  vidím možnosti aj na pospájanie všetkých mestských častí, tak aby sa cyklista v meste cítil bezpečne, ale hlavne je dôležité myslieť na to, že alternatívna doprava v mestách je celosvetový trend a všetky mestá budú časom na ňu odsúdené. Je dôležité, aby sme nemuseli neskôr robiť drahšie opatrenia, keď už bude neskoro.  Košice ako EHMK 2013 by malo mať kultúrne aj dopravné siete.

 

Nižšie Vám zasielam materiál ktorý som predložil a zároveň Vás prosím o termín stretnutia k vyššie aj nižšie uvedenej problematike, aby sme mohli najbližšie čítať v novinách pre občanov tohto mesta len pozitívne články o cyklotrasách v meste Košice.

 

 

1.         Úvod

Referent pre šport z oddelenia strategického rozvoja,  Mgr. Ivan Šulek sa zúčastnil v dňoch 26.6. – 30.6.2011 za mesto Košice na služobnej ceste v Grazi – Rakúsko, v rámci Európskeho projektu Bicy. Spolu so zástupcami Košického samosprávneho kraja sa oboznámil  na podujatí so zaujímavým projektom, kde boli prezentované výsledky jednotlivých miest pri zavádzaní cyklistiky v meste, ako alternatívnej dopravy. Na základe tejto pracovnej cesty dáva oddelenie strategického rozvoja návrhy na zlepšenie dopravnej situácie v meste, čím by sa malo ozdraviť ovzdušie a čiastočne aj problémy s parkovaním.

 

2.       Predmet

Mesto Graz je rozlohou o polovicu menšie mesto ako Košice, s približne rovnakým počtom obyvateľov. Žiaľ v porovnaní s cyklistickými sieťami je to v pomere 180 km v Grazi a 20 km v Košiciach. Mesto Graz vynakladá na rozvoj cyklistiky v meste 0,7 € na obyvateľa, čo činí ročne asi 180 tisíc €. Pre bezpečnosť cyklistov zaviedlo v hlavných zónach ako prvé mesto v Európe 30 km rýchlosť, zvýšil sa počet obyvateľov využívajúcich bicykel ako alternatívny dopravný prostriedok, znížila sa nehodovosť, z centra mesta boli odstránené parkoviská pre automobily a celkový vzhľad mesta dostal novú zelenú tvár. Dôležitou súčasťou vybudovania cyklistických sietí bolo prepojenie všetkých mestských častí a osadenie parkovacích stojanov a prístreškov. 

 

Niekoľko faktov z cyklistickej dopravy v meste:

 

 -         pravidelná jazda na bicykli zlepšuje zdravie a predlžuje dĺžku života, štúdia v Dánsku ukázala, že cyklisti žijú o 30% dlhšie

-         cyklistika nepotrebuje žiadne palivá, naopak spaľuje ľudské tuky

-         bicykel je zaujímavý pre deti, ktoré si ho rýchlo obľúbia, každé 5 dieťa v Európe má nadváhu, preto záleží na rodičoch a ich výchove

-         analýzou sa zistilo, že každé 3 eurá ktoré sa investujú do cyklistiky, prinášajú návratnosť 5 eur v prospech systému zdravotnej starostlivosti

-         v meste Bolzano došlo k nárastu cyklistiky z 18% na 29% len za 7 rokov, tento výsledok dosiahli pomocou inovatívneho marketingu a ucelenej cyklistickej siete a celé je to produktom priania politikov mesta, ich nadšením a úsilím

-         jazda na bicykli je najrýchlejší spôsob dopravy v meste do miest vzdialených do 5 km, nestráca sa čas hľadaním parkoviska a neplatia sa peniaze za parkovanie

-         v dopravnej špičke opäť víťazia cyklisti, žiadne tlačenie sa v MHD

-         aj pre seniorov je preprava bicyklom zaujímavejšia a hlavne lacnejšia a zdravšia ako v MHD, resp. autom

-         prvou voľbou motoristov sú bicykle, pretože sú pohodlné a flexibilné

-         na jedno parkovacie miesto sa vojde 7- 9 bicyklov, jedno parkovacie miesto pre auto stojí 4 až 16 tis. € a stále ich je málo, parkovanie pre cyklistov šetrí priestor a tvorí ekonomickú úsporu

-         cyklistické mestá zvyšujú bezpečnosť tým, že pri navrhovaní ulíc myslia na chodcov a cyklistov!

-         čím viac bude v meste cyklistov, tým menšia bude toxicita, viac ako 1% mestských obyvateľov má rakovinu pľúc, ktorá je následkom výfukových plynov, nemusíme byť fajčiari aby sme boli ohrození

-         štúdia v meste Graz ukázala, že za 12 týždňov jazdy na bicykli ako súčasť každodenného života boli 3 zo 4 účastníkov štíhlejší a zdravší

-         naša myseľ pracuje lepšie, ak je telo v dobrej kondícii, jazda na bicykli zvyšuje IQ

Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že aj mesto Košice by malo vyššiu pozornosť venovať cyklistickej doprave, obmedziť  riziká pre cyklistov dobudovaním cyklistických sietí vo všetkých častiach mesta a vzájomne ich prepojiť. Cyklosiete ktoré sú nutné viesť po dopravnej ceste musia mať rýchlostné obmedzenie na 30 km, tak aby boli cyklisti bezpečnejší. Každý bezpečný cyklista, je ohľaduplný motorista.

 

3.       Záver

Oddelenie strategického rozvoja - referát školstva, športu a mládeže navrhuje prepojiť všetky mestské časti prostredníctvom cyklochodníkov, chodníkov, resp. ciest s pruhom vyznačeným pre cyklistov. Navrhuje na ceste s pruhom pre cyklistov znížiť rýchlosť na 30 km, zriadiť parkoviská pre cyklistov – cyklostojany pred verejnými úradmi. Pri výstavbe novej cesty, resp. pri veľkej rekonštrukcii vždy počítať s cyklistickým chodníkom.

 

 

S úctou

 

 

Mgr. Ivan Šulek

Oddelenie strategického rozvoja

Referát školstva, športu a mládeže

 

Magistrát mesta Košice

SNP 48/A, č.dv. E/216

040 11 Košice

 

Kontakt:

055 6419 216, 0905 29 78 32

sulek@kosice.skivan.sulek@seznam.cz,

 

Naša odpoveď:

Spolok na podporu skraslovania Kosic 

od: spolok.kosice@gmail.com

adresátom:Ivan Šulek

dátum  31. augusta 2011 15:11

predmet   Re: Cyklotrasy v meste - žiadosť o stretnutie

 
Sme radi, že ste prejavili záujem o stretnutie "z titulu problematiky cyklotrás a cyklochodníkov v meste Košice a jeho okolí".
Dohovoríme sa s našimi priaznivcami a vyjadríme sa ku zameraniu, času a účastníkom stretnutia.

S pozdravom

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
Pokroku 7
04011 Košice
mobil:   +421 905 384171
tel./fax: +421 55 6428629

Spolok na podporu skrášľovania Košíc
www.spolok-kosice.webnode.sk
RIEŠME TO SPOLU !
spolok.kosice@gmail.com

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171