11.06.2011 08:06

Pozvanka na rokovanie

 Mestsky park MMK Lazarova pozvanka sprievodny list.pdf (75,4 kB)

 

·                                                                                           ·

 

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský   

Mlynská 6

P.O.BOX L37

040 01  Košice

 

·                                              ·

 

Vaše číslo

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

 

 

10.6.2011

 

P o z v á n k a

 na rokovanie k problematike „Revitalizácia Mestského parku“, ktoré sa uskutoční v zasadačke D208, 2. poschodie, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

 

13. júna 2011 (pondelok) o 15,30 hod.

   

            S pozdravom

                                                                                                              

 

 

                                                                                                  Ing. Ladislav Lazár

                                                                                                 námestník primátora

 

 

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171