15.01.2011 14:00

Potulky za hradby slobodného kráľovského mesta: „ŠTRAND“ – mestské kúpalisko - "čéháčko"

 Pozývame Vás na

Potulky za hradby slobodného kráľovského mesta:

„ŠTRAND“ – mestské kúpalisko - "čéháčko"

15.januára 2011

 

Stretnutie pri Jakabovom paláci o 14:00

Následne prehliadka areálu a vybraných budov.

 Trochu histórie:

Na parcele určenej na športové účely bol v rokoch 1935 -1936 postavený areál kúpaliska.

Projekt - architekt Ľudovít Oelschläger

  

Realizácia - staviteľ Hugo Bárkányi a firma Pittel a Brausewetter.

Areál pozostáva z dvoch blokových stavieb, troch bazénov a murovaného oplotenia.

Kúpalisko reprezentuje jedinečný príklad funkcionalistickej architektúry. Jej charakteristické atribúty ako čisté biele fasády, pásové a kruhové okná, či konštruktivistické detaily predstavujú ukážku funkcionalizmu.

Terasovite umiestnené bazény v rôznej výške boli v tej dobe technickým pokrokom

Mestská plaváreň (ČH), Staničné námestie, Košice je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako Kúpalisko Mestské pod č. 1137/0.

V dôsledku neujasnených vlastníckych vzťahov vznikol problém, ktorý nie je vyriešený dodnes.

Výsledkom je, že kúpalisko je už viac ako dva roky mimo prevádzky a začala postupná deštrukcia stavebných konštrukcií. Vodu v bazénoch žiaľ nahradila burina.

 

PROSÍME ÚČASTNÍKOV POTULKY ZA HRADBY SLOBODNÉHO KRÁĽOVSKÉHO MESTA,

ABY SI SO SEBOU PRINIESLI DOBRÚ NÁLADU, SPOMIENKY NA ŠTRAND A FOTOGRAFIE.

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA STRETNUTIE

Informacie: 
Ladislav Rovinsky 
0905384171 
spolok.kosice@gmail.com 

www.spolok-kosice.webnode.sk

 https://www.facebook.com/event.php?eid=189221131104070

Máme možnosť prezrieť si areál kúpaliska – nenechajme si ju újsť.

 Organizuje Spolok na podporu skrášľovania Košíc v spolupráci s MIC Košice

(ako je za hradbami zvykom - bez vstupného)

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171