11.03.2011 00:00

Ponuka spolupráce pri tvorbe metodických materiálov pre učiteľov základných a stredných škôl.

 

Spolok na podporu skrášľovania Košíc v spolupráci s informačným centrom MiC KOŠICE

 

 

Ponuka spolupráce pri tvorbe metodických materiálov pre učiteľov základných a stredných škôl.

 

Vážení riaditelia a učitelia škôl,

Spolok na podporu skrášľovania Košíc v spolupráci s informačným centrom MiC KOŠICE získal hodnotný a v podmienkach českej republiky odskúšaný materiál na podporu výuky rôznych predmetov s dôrazom na oboznámenie žiakov a študentov s efektívnosťou cyklistickej dopravy, jej výhodami oproti iným formám, ale aj obmedzeniami, ktoré je potrebné v tomto záujme vyriešiť. Materiál ponúka možnosť získať si záujem, ako aj priamu participáciu študentov a žiakov hravou formou v spojení s takmer každým predmetom (cudzí jazyk – pomenovanie dopravných prostriedkov, situácií, križovatiek... Chémia – princíp tvorby a škodlivosti exhalátov dopravnými prostriedkami, oproti nulovým exhalátom z bicyklov... Matematika - príklady výpočtov, do akej vzdialenosti sa oplatí ísť peši, do akej na bicykli, ďalej kedy sú efektívne hromadné prostriedky a kde sa ako najvýhodnejšia ukazuje individuálna doprava...).

Táto ponuka je pripravená v prvom rade pre učiteľov, ktorí sami využívajú bicykel veľmi často, pretože im umožňuje prispôsobovať jednotlivé príklady so situáciami priamo zo života (nie je to však podmienkou).

Vnímajúc náročnosť výchovy mladých ľudí, ako aj potrebu neustáleho inovovania výukových procesov s dôrazom na zodpovedný prístup k životnému prostrediu vás oslovujeme s návrhom na spoluprácu.

Podmienkou na získanie týchto materiálov je spolupráca a komunikácia učiteľov, ktorí prejavia záujem s našimi zástupcami, pre vyhodnotenie efektívnosti poskytnutých materiálov, pre získanie námetov pre budúcnosť atď.

Naše organizácie sa dlhodobo venujú podpore rozvoja cyklistickej dopravy.  Navrhovanú spoluprácu vnímame ako prínos k zlepšeniu životného prostredia, k zmene paradigmy ohľadom dopravných prostriedkov a v neposlednom rade k zdravšej a vitálnejšej budúcej generácii mladých ľudí.

Prosíme Vás o poskytnutie kontaktu na učiteľov, ktorých odporúčate, prípadne  ktorí už prejavili o spoluprácu záujem (pre úspešnosť projektu je vítaná úplná dobrovoľnosť).

 

S pozdravom

 

Košice, 11.03.2011    

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

 

Spolok na podporu skrášľovania Košíc Mlynská 6, PO Box L37, 04001 Košice, e-mail: spolok.kosice@gmail.com, tel.: +421 905 384171,

Bankové spojenie 1902179956/0200, Reg. č.: VVS/1-900/90-24380 IČO: 35563001

www.spolok-kosice.webnode.sk

„OBČANIA OBČANOM“ Verejná zbierka na prípravu pamätníka obetiam holokaustu v Košiciach

(povolilo MV SR dňa 12.augusta 2009 (Č.: SVS – 233004/14409) a následne 15.decembra 2010 č.:SVS-OVVS3-2010/029243

účet zriadený pre účely zbierky 2589646953/0200 VUB Banka.

Darcom ďakujeme.

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171