30.06.2011 16:00

Možnosť zaradenia objektu kina Družba do projektu Košice – EHMK 2013.

 Možnosť zaradenia objektu kina Družba do projektu Košice – EHMK  2013.

 

 

Z iniciatívy Magistrátu mesta Košice sa 30.júna 2011 uskutočnilo stretnutie v bývalom kine Družba. Cieľom stretnutia bolo začať práce na možnom zaradení objektu do projektu EHMK 2013.

 

Stretnutia sa zúčastnili

Za Mesto Košice
M. Horváth (zvolávateľ - za Magistrát mesta Košice), 
M. Jerguš (zastupujúci hlavný architekt mesta – MMK),

M. Človieček (MMK – ÚHA), 
p. Verešová (MMK – majetkové oddelenie) 

za aktivistov

L. Rovinský (Spolok na podporu skrášľovania Košíc),

Z. Lipták (Košická alternatíva) 

K. Labaš (Cyklistická únia) .

 

 
Účastníci konštatovali, že pre zodpovedné rozhodnutie je potrebné stanoviť v dohodnutom termíne max. 2 týždne:

1.)  limity využitia v súlade s programovými zámermi EHMK, (M. Horváth)  

2.)  finančné limity pre investície do záchrany a rekonštrukcie bývalého kina či do stavebných úprav k zmene účelu stavby. (M. Horváth)

3.)  možnosti a limity stavebných úprav objektu (M. Jerguš)

4.)  kvalifikovaný odhad nákladov na budúcu prevádzku a údržbu. (p. Verešová)

5.)  návrh spôsobu prevádzkovania objektu – MMK + EHMK.

 

Aktivisti v záujme občianskej participácie konštatovali pripravenosť zvolať stretnutie pre určenie najvhodnejšieho využitia kina Družba. Samotné stretnutie zorganizujú do 7 dní po obdržaní podkladov 1 – 4. Stretnutie má dať odpoveď na otázky:

 

6.)  návrh najvhodnejšieho využitia objektu (aj po roku 2013) – aktivisti budú spolupracovať pri hľadaní riešenia (L. Rovinský - Spolok na podporu skrášľovania Košíc; Z. Lipták - Košická alternatíva; K. Labaš - Cyklistická únia). 

7.)  návrh spôsobu prevádzkovania objektu – aktivisti budú spolupracovať pri hľadaní riešenia (L. Rovinský - Spolok na podporu skrášľovania Košíc; Z. Lipták - Košická alternatíva; K. Labaš - Cyklistická únia)

 

 

P. Horváth podporí požiadavku aktivistov uskutočniť stretnutie vo výmenníku na Ulici obrody (prípadne v inej vhodnej miestnosti) za účelom verejného prediskutovania zámeru.V Košiciach 30.06.2011


L. Rovinský - Spolok na podporu skrášľovania Košíc 

Z. Lipták - Košická alternatíva 

K. Labaš - Cyklistická únia

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171