21.05.2011 08:30

MÁJOVÁ CYKLOJAZDA 2011

 

C Y K L O P O Z V Á N K A

 

Spolok na podporu skrášľovania Košíc, Cyklokrúžok na SPŠ Elektrotechnickej v Košiciach,

Cyklistická únia mesta Košice,  ŠŠK KAC Jednota Košice Turistické oddiely mládeže Krtko a Salamander

a MIC Košice Vás pozývajú na podujatie

 

M Á J O V Á   C Y K L O J A Z D A    2 0 1 1

 

Cyklojazda sa uskutoční v sobotu 21.mája 2011 v čase od  9,00 – 10,00 hod.

Zraz: Dolná brána (pred Vedeckou knižnicou)

Cieľ stretnutia :

 1. Ukázať množstvo a silu cyklistov, aby na nás mysleli radní tohto mesta ako aj ÚHA pri budovaní cyklochodníkov a riešení dopravných uzlov(bicykel je tiež dopravný prostriedok), získať rešpekt zo strany motoristov a chodcov (sídl. Furča, Ťahanovce a KVP nemajú cyklochodník v spojení s centrom mesta).

2. Krátky príhovor primátora mesta (pozvaný)

3. Propagačná jazda po trase:

Hlavná – Komenského – Watsonova – Ul. Čsl.armády – Moyzesova – Štúrova – Hlavná  

(cca 6 km -30 min nejde o preteky)

 

Široká cyklistická verejnosť sa zapíše do zoznamov pri Dolnej bráne v čase od  8,30 – 9,10 hod (podklad pre celkový počet zúčastnených, ale aj pohyb po miestnych komunikáciách)

 

UPOZORNENIE: Cyklisti do 15 rokov - povinná prilba !!!  Pre ostatných cyklistov odporúčaná.


Dajte túto akciu na známosť svojim priateľom, ktorí bicyklujú a nie je im ľahostajné, že nemajú vytvorené podmienky pre tento spôsob dopravy ani v 21.storočí v Európskom hlavnom meste kultúry 2013 !

 

 

Kontaktná osoba:   Ing. Pavol Orgonáš, SPŠE, Komenského 44, Košice, email : jeanjak@azet.sk

Ak máte možnost, prihláste sa, prosíme, na facebook: 

https://www.facebook.com/event.php?eid=166569370069945

 

 

Na vedomie: primátor mesta, predseda KSK, ÚHA, starostovia MČ, základné a stredné školy mesta, široká cyklistická verejnosť, poisťovne, predajcovia bicyklov.

 

______________________________________________________________________________

Spolok na podporu skrášľovania Košíc Mlynská 6, PO Box L37, 04001 Košice,

e-mail: spolok.kosice@gmail.com, tel.: +421 905 384171

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171