18.04.2012 15:00

MOTIVÁCIA DAROVANIA. ČO JE PODSTATOU FUNDRAISINGU?

SPOLOK NA PODPORU SKRÁŠĽOVANIA KOŠÍC


Pozýva na prednášku s diskusiou na tému

MOTIVÁCIA DAROVANIA.

ČO JE PODSTATOU FUNDRAISINGU?
 

Prečo ľudia prispievajú na charitu? 

Čo ukázali experimenty Daniela Kahnemana, Amosa Tverskeho, Davida Pinka,

čo prinášajú úvahy Marcela Maussa?

Pomocou krátkych videí a ukážok budeme diskutovať o tom,

čo z týchto zistení vyplýva pre fundraising v našich podmienkach?

Účastníci dostanú aj najnovšiu knižku PDCS o fundraisingu. 

Prednáška sa uskutoční sa v stredu 18. apríla 2012

v čase 15:00 -17:00 

vo verejnej knižnici Jána Bocatia (Košice Západ)

vedľa Magistrátu. (Tr.SNP 48A)
 

Úvodné slovo k téme prednesie: 

Dušan Ondrušek www.pdcs.sk 

Pôvodne pracoval ako psychológ, posledných 20 rokov vedie PDCS. 

V minulosti sa výskumne venoval problematike altruizmu a organizačného rozvoja neziskoviek. 

Trénersky a konzultačne sa zameriava na problematiku občianskej participácie, medzikultúrnej citlivosti a formy dialógu v spoločnosti na Slovensku a v zahraničí. 

Počet účastníkov je limitovaný - prosím, prihláste sa na udalosti na facebooku:

https://www.facebook.com/events/251969164899154/ 

Informácie: spolok.kosice@gmail.com   Ladislav Rovinský  0905384171

 

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171