15.09.2011 08:57

ELEKTRONICKOU PEŇAŽENKOU V DPMK 4 ZASTÁVKY PO 01.10.2011 NEZAPLATÍTE (?)

KAM SA PODEL 4 ZASTÁVKOVÝ LÍSTOK HRADENÝ ELEKTRONICKOU PEŇAŽENKOU ?

Prečítajte si aj: https://spolok-kosice.webnode.sk/news/v-priebehu-europskeho-tyzdna-mobility-primator-richard-rasi-predklada-zastupitelstvu-navrh-uznesenia-zrusenie-jednorazoveho-papieroveho-cestovneho-listka-mhd-na-vzdialenost-styroch-zastavok-s-ucinnostou-od-1-10-2011-/

Tarifné pásmo

 

T1

Forma

papierový

BČK

CESTOVNÝ LÍSTOK  PRESTUPNÝ  

 

 

 

30 min. – základný

0,55

0,53

30 min. – zľavnený

0,25

0,23

60 min.  – základný

0,65

0,63

60 min.  – zľavnený

0,30

0,30

24 hod.  – základný

2,95

2,95

24 hod.  – zľavnený

1,45

1,45

    7 dní  - základný

9,25

9,25

    7 dní  - zľavnený

4,65

4,65

30 dní  - základný

 

18,25

  30 dní  - zľavnený

 

9,10

  90 dní  - základný

 

48,10

  90 dní  - zľavnený

 

24,05

180 dní  - základný

 

89,60

 

CESTOVNÝ LÍSTOK NA NOČNÝ SPOJ

 60 min. – základný

1,00

0,96

 60 min. - zľavnený

0,50

0,46

 

CESTOVNÝ LÍSTOK ZA BATOŽINU ALEBO ZVIERA

 – čas platnosti  60 min.  

Batožina s hmotnosťou max. do 50 kg , presahujúca rozmery tvarov:

BČK

papierový

papierový

kvádra  30x40x60 cm max. do 45x55x100 cm

 

 

u vodiča

valca  150 cm x  Ø 20 cm  max. do 200 cm x  Ø 30 cm

 

 

 

tabule   5x80x100 cm max. do 10x100x150 cm

0,53

0,55

1,00

živé zviera

 

 

CESTOVNÝ   LÍSTOK   PREDÁVANÝ  U VODIČA  - doplnkový predaj

 30 min. – základný

1,00

 60 min. – zľavnený

1,00

 

CESTOVNÝ   LÍSTOK   PREDÁVANÝ  CESTOU  SMS

 60 min. – základný   

0,80

Cena čipovej karty s DPH   4,80  € 

úhrada     55,00 €

Manipulačný poplatok         0,50  € 

poplatok    5,50 €

 

V návrhu uznesenia sa píše len o rušení jednorazového papierového lístka :

 

N á v r h    n a   u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

podľa § 6 ods. 1 a 2 písm. ac)  Štatútu mesta Košice

a)  b e r i e   n a   v e d o m i e

      zrušenie Tarifného pásma T 2  (územie Mesta Košice a územie katastrov obcí okresu   Košice – okolie) s účinnosťou od 1. 8. 2011.

b)  s c h v a ľ u j e

 zrušenie jednorazového papierového cestovného lístka MHD (na vzdialenosť štyroch zastávok) s účinnosťou od 1. 10. 2011.

 

V skutočnosti aj v dôvodovej správe sa počíta so zrušením 4 zastávkového lístka ako takého. 

Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s platnosťou od 1. 10. 2011 Bod č.10

Predkladá: p. Raši, primátor mesta  https://www.kosice.sk/rokovanie_mz.asp?id=115

 

Hlavne, že "Na Moyzesovej sa budete môcť korčuľovať"

 https://www.kosice.sk/article.asp?id=10083

 

Pozrite aj:
Kalendár akcií cyklistov: https://bicykel-kosice.webnode.sk/kalendar-akcii/

Spolok na facebooku:  https://www.facebook.com/group.php?gid=109680252395014

Cyklisti na facebooiku: https://www.facebook.com/group.php?gid=106071422766437

Ochrana parkov na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Zachr%C3%A1%C5%88me-mestsk%C3%BD-park-v-Ko%C5%A1iciach-Zachr%C3%A1%C5%88me-parky-v-meste-Ko%C5%A1ice/216491448371413

Ochrana parkov na webe: https://stromy-kosice.webnode.sk/

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171