19.09.2011 01:27

CYKLOTRASY NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV - VÝZVA POSLANCOM

 

 

Určené poslancom Mestského zastupiteľstva v Košiciach na VI. rokovanie 19. 9. 2011

 

Vážená pani poslankyňa,

vážený pán poslanec,

 

     stavebník obchodno-zábavného centra Aupark na Námestí osloboditeľov je  zmluvne povinný na vlastné náklady výhľadovo vyriešiť okolitú dopravu. Podkladom k vydaniu rozhodnutí na povolenie výstavby mal byť regulačný plán Námestia osloboditeľov, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1205 dňa 26.10.2006.

https://www.kosice.sk/clanok.asp?file=up_rp_nam_osl.htm

     Tesne pred kolaudáciou dopravných stavieb však vychádzajú najavo závažné odchýlky od regulačného plánu, ktorým mesto definuje a chráni verejný záujem. Ide o dopravné obmedzenia, ktoré znížením priepustnosti môžu spôsobiť kolaps tohto uzla (napr. vynechaný celý jazdný pruh Palackého - Štúrova, trvalá obchádzka cez Fejovu, atď.). Cyklisti sú sklamaní, že stavebník chce takto ušetriť aj na oveľa lacnejšej realizácii kríženia plánovaných cyklotrás Hlavná - Južná trieda - Štúrova (na regulačnom pláne sú cyklotrasy vyznačené modrými krúžkami).

     Mesto má poslednú príležitosť dosiahnuť plnenie tzv. vyvolaných investícií zo strany stavebníka. Po kolaudácii prejdú záväzky stavebníka finančne aj realizačne na plecia mesta, ale najpravdepodobnejšie sa dokončenie dôležitých dopravných stavieb podľa regulačného plánu odloží na neurčito. Naprázdno vyjdú aj cyklisti.

 

     Práve prebieha Európsky týždeň mobility, do ktorého sa prihlásilo aj mesto Košice. Vítame záväzok mesta uvedený v prihláške - projektovo prepojiť všetky mestské časti cyklistickými trasami. Avšak tolerovanie chýbajúcich cyklotrás na Námestí osloboditeľov ide proti tomuto záväzku.

 

     Žiadame Vás o doplnenie programu terajšieho rokovania Mestského zastupiteľstva o bod

„Realizácia cyklotrás na Námestí osloboditeľov podľa platného regulačného plánu“

a v ňom podmieniť nadobudnutie platnosti budúceho kolaudačného rozhodnutia na dopravné stavby realizáciou cyklotrás v súlade s regulačným plánom.

    

 

     Návrh uznesenia:

 

Mestské zastupiteľstvo podmieňuje nadobudnutie platnosti budúceho kolaudačného rozhodnutia na stavbu Aupark, časť dopravné stavby, realizáciou cyklistických trás v súlade s platným regulačným plánom Námestie osloboditeľov.

 

 

    Veríme a očakávame, že zaradenie uvedeného bodu na rokovanie podporíte a rovnako tak aj návrh uznesenia.

 

     S úctou:

 

Ing. Karol LABAŠ - Cyklistická únia mesta Košice

Tel.: 055/6338544, mobil: 0908317467

e-mail: karol.labas@stonline.sk

 

JUDr. Mgr. Ladislav ROVINSKÝ - Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mobil: 0905384171

e-mail: spolok.kosice@gmail.com

 

 

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171