09.09.2012 15:15

9. september - Deň obetí holokaustu a rasového násilia.

 

9. september - Deň obetí holokaustu a rasového násilia.

 

Spolok na podporu skrášľovania Košíc Vás pozýva na stretnutie občanov Košíc  

pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.


Stretnutie sa uskutoční 9. septembra  2012 o 15:15

pri synagóge na Puškinovej ulici

na mieste kde by mal stáť pomník obetiam holokaustu,

postavený zo zbierky, ktorej prispievateľmi sú hlavne občania Košíc. 

 

Deviaty september si pripomíname na Slovensku obete holokaustu a rasového násilia.
Poslanci Národnej rady (NR) SR 31. októbra 2001 v presvedčení, že si treba stále pripomínať obete holokaustu, ako aj zápas proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie schválili zákon, ktorý určil nový pamätný deň SR.  

Stal sa ním 9. september - Deň obetí holokaustu a rasového násilia.

V tento deň si pripomíname desaťtisíce nevinných obetí násilia.

Ale tento deň si pripomíname aj ako zlyhanie vtedajšej spoločnosti.
Tento deň je aj pripomienkou na dôsledky potlačenia humanizmu a demokracie v spoločnosti.

 

9. septembra 1941 vydala vláda slovenského štátu Židovský kódex - nariadenie o právnom postavení Židov.

Bolo to komplexné spracovanie právnych predpisov o spoločenskej a hospodárskej degradácii židovského obyvateľstva.

O rok neskôr sa začali deportácie židovských občanov do vyhladzovacích táborov.

Nariadenie nadväzovalo na obmedzenia a zákazy dovtedy prijaté, zásadne obmedzovalo občianske, náboženské a základné ľudská práva Židov.

Židovský kódex bol vypracovaný podľa nacistického vzoru a patril medzi najtvrdšie protižidovské právne opatrenia v Európe.)

 

Spolok na podporu skrášľovania Košíc je súčasťou iniciatívy Občania občanom, ktorej cieľom je postavenie pamätníka obetiam holokaustu.

( - aby Košice boli európskym mestom )


—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171